Vi har tyvärr inga möjligheter att svara på allmänna frågor om döva och teckenspråket. Du hittar svaren på de vanligaste frågorna på vår webbplats, www.sdr.org.

Telefon: 0247-140 65
E-post: handla@sdr.org 
Bildtelefon sdr@ectalk.seSveriges Dövas Riksförbund
Försäljning
Box 300
793 27 Leksand